Integritet och dataskydd

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för onlinebutiken siinon.ee är SiinOn OÜ (registreringsnummer. 16600311 ) med läge Veljeste, Otepää församling, Valga län, 67009 , Estland, Telefon +372 50 46 497, e-post  epood(ät)siinon.ee

Vilka personuppgifter behandlas?

namn, telefonnummer och e-postadress;

leveransadress;

Bankkontonummer;

kostnader för varor och tjänster samt betalningsuppgifter (köphistorik);

information om kundsupport.

Vad är syftet med behandlingen?

Personuppgifter används för hantering av kundorder och leverans av varor.

Uppgifter om inköpshistorik (inköpsdatum, varor, kvantitet, kunduppgifter) används för att sammanställa en översikt över inköpta varor och tjänster och för att analysera kundpreferenser.

Bankkontonumret används för att returnera betalningar till kunden.

Personuppgifter, såsom e-post, telefonnummer, kundnamn, behandlas för att lösa problem relaterade till tillhandahållandet av varor och tjänster (kundsupport).

IP-adressen eller andra nätverksidentifierare för användaren av onlinebutiken behandlas i syfte att tillhandahålla onlinebutiken som en informationssamhällstjänst och i syfte att föra statistik över webbanvändning.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter sker i syfte att fullgöra ett avtal med en kund.

Behandling av personuppgifter sker för att uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföring och tvistlösning i konsumentärenden).

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut.

Personuppgifter kommer att överföras till onlinebutikens kundsupport i syfte att hantera inköp och inköpshistorik och lösa kundproblem.

Namn, telefonnummer och e-postadress kommer att vidarebefordras till den leverantör av transporttjänster som kunden valt. När det gäller varor som ska levereras med kurir kommer kundens adress att överföras utöver kontaktuppgifterna.

Om bokföringen av onlinebutiken utförs av tjänsteleverantören kommer personuppgifterna att överföras till tjänsteleverantören i syfte att utföra bokföringsåtgärder.

Personuppgifter kan överföras till leverantörer av informationstekniska tjänster om detta är nödvändigt för att säkerställa onlinebutikens funktionalitet eller datatillgänglighet.

Säkerhet och tillgång till data

Personuppgifter lagras på Elkdata OÜ-servrar som är belägna inom territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen eller inom territoriet för länder som har anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan överföras till länder vars nivå av dataskydd har bedömts som adekvat av Europeiska kommissionen och till företag i USA som har anslutit sig till skölden för dataskydd (Sköld för skydd av privatlivet) ramverk. 

Tillgång till personuppgifter ges till anställda i onlinebutiken, som kan få tillgång till personuppgifter för att lösa tekniska problem relaterade till användningen av onlinebutiken och för att tillhandahålla kundsupporttjänster.

Onlinebutiken vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och obehörigt röjande.

Överföringen av personuppgifter till onlinebutikens personuppgiftsbiträden (t.ex. transporttjänstleverantör och dataaggregat) baseras på avtal mellan onlinebutiken och personuppgiftsbiträdena. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Tillgång till och rättelse av personuppgifter

Personuppgifter kan nås och korrigeras i onlinebutikens användarprofil. Om köpet har gjorts utan användarkonto kan personuppgifterna nås via inloggningen.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter baseras på kundens samtycke, har kunden rätt att återkalla samtycket genom att informera kundtjänsten via e-post.

Lagring

Personuppgifter raderas när du avslutar ditt konto i onlinebutiken, såvida inte uppgifterna måste sparas för bokföringsändamål eller för att lösa konsumenttvister.

Om ett köp görs i en onlinebutik utan kundkonto sparas köphistoriken i tre år.

Vid tvister som rör betalningar och konsumenttvister kommer personuppgifterna att sparas tills fordran har reglerats eller preskriptionstiden har löpt ut.

Personuppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i sju år.

Radering

För att radera personuppgifter måste du kontakta kundtjänst via e-post. Ett svar på begäran om radering kommer att skickas senast inom en månad, med angivande av raderingsperioden. 

Överföring till

Förfrågningar om överföring av personuppgifter som görs via e-post kommer att besvaras senast inom en månad. Kundtjänst kommer att verifiera identiteten och meddela vilka personuppgifter som ska överföras. 

Direkt marknadsföring

E-postadressen och telefonnumret kommer att användas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden om kunden har gett sitt samtycke. Om kunden inte vill ta emot direktmarknadsföring ska han/hon välja lämplig referens i e-postmeddelandets sidfot eller kontakta kundtjänsten.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring (profilering) har kunden rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter, både initialt och senare, inklusive profilering för direkt marknadsföring, genom att meddela kundsupport via e-post till e-shop(at)siinon.ee.

Lösning av tvister

Tvister i samband med behandling av personuppgifter löses genom kundsupport (e-shop(ät)siinon.ee). Tillsynsmyndighet är den estniska dataskyddsinspektionen (info@aki.ee).