Konfidencialitāte un datu aizsardzība

Personas datu apstrāde

Interneta veikala siinon.ee personas datu pārzinis ir SiinOn OÜ (reģistrācijas kods. 16600311 ) ar atrašanās vietu Veljeste, Otepes pagasts, Valgas apriņķis, 67009 , Igaunija, Tālrunis +372 50 46 497, e-pasts  epood(ät)siinon.ee

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

- vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;

- piegādes adrese;

- bankas konta numurs;

- preču un pakalpojumu izmaksas un maksājumu informāciju (pirkumu vēsturi);

- informācija par klientu atbalstu.

Kāds ir apstrādes mērķis?

Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu pārvaldībai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai apkopotu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu maksājumus klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds un uzvārds, tiek apstrādāti, lai risinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai sniegtu interneta veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un lai veiktu tīmekļa lietošanas statistiku.

Juridiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumu ar klientu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedības un patērētāju strīdu izšķiršana).

Saņēmēji, kuriem tiek izpausti personas dati.

Personas dati tiks pārsūtīti tiešsaistes veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādās kurjers, papildus kontaktinformācijai tiks nosūtīta arī klienta adrese.

Ja tiešsaistes veikala grāmatvedības uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiks nodoti pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu grāmatvedības uzskaites operācijas.

Personas dati var tikt nosūtīti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu tiešsaistes veikala funkcionalitāti vai datu pieejamību.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Elkdata OÜ serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai to valstu teritorijā, kuras ir pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu, un uz uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ir pievienojušies Datu aizsardzības vairogam (Konfidencialitātes vairogs) sistēma. 

Piekļuve personas datiem tiek piešķirta tiešsaistes veikala darbiniekiem, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu tehniskus jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala lietošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Tiešsaistes veikals īsteno atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.

Personas datu nodošana interneta veikala apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu apkopotājam) notiek, pamatojoties uz līgumiem starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus, apstrādājot personas datus.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Personas datiem var piekļūt un labot tos tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, autorizējoties.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrādes pamatā ir klienta piekrišana, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to informējot Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.

Uzglabāšana

Personas dati tiks dzēsti, kad aizvērsiet savu tiešsaistes veikala kontu, ja vien šādi dati nav jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums veikts tiešsaistes veikalā bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti, līdz prasība tiks apmierināta vai beigsies noilguma termiņš.

Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Atbilde uz dzēšanas pieprasījumu tiks nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā, norādot dzēšanas termiņu. 

Pārskaitījums uz

Uz personas datu pārsūtīšanas pieprasījumiem, kas nosūtīti pa e-pastu, atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests pārbaudīs identitāti un paziņos par nosūtāmajiem personas datiem. 

Tiešā mārketinga saziņa

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti, lai nosūtītu tiešā mārketinga ziņojumus, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, viņam/viņai jāizvēlas atbilstoša norāde e-pasta apakšā vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi gan sākotnēji, gan vēlāk, tostarp profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos, paziņojot par to klientu atbalsta dienestam pa e-pastu e-shop(at)siinon.ee.

Strīdu izšķiršana

Strīdi saistībā ar personas datu apstrādi tiek risināti, izmantojot klientu atbalsta dienestu (e-shop(ät)siinon.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).