Siinon.ee e-poe Müügitingimused

MÕISTED

Müügitingimused – käesolevad „Siinon.ee e-poe Müügitingimused“, mis kehtivad Ostja igale ostule.

Ostja – teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine, kelle teovõimet ei ole piiratud kohtulikult; vähemalt 15- kuni 18-aastane alaealine isik, oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul ; juriidiline isik. Ostja võib olla kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja.

Müüja – SiinOn OÜ, registrikoodiga 16600311

Pooled – Müüja ja Ostja koos

Kaup – kaubad mida müüakse siinon.ee e-poe veebikeskonnas

Tellimus Ostja poolt esitatud soov osta siinon.ee-s müügil olevat kaupa, mis on täpsustatud samas tellimuses.

Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitav vastavate kaupade ostu-müügileping.

OSTU-MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Müüja ja Ostja vahel on tekkinud müügilepinguline suhe ja on sõlmitud Ostu-Müügileping, kui Ostja on tellimuse kinnitanud ja tellimuse kinnitamise järgi tasumisele kuuluv ostusumma on laekunud SiinOn OÜ arvelduskontole.

Loetakse, et Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu tingimused on identsed Siinon.ee e-poe Müügitingimustega ja sellised Lepingud kuuluvad poolte poolt täitmisele Siinon.ee e-poe Müügitingimuste alusel.

siinon.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Müügitingimuste ja Privaatsuspoliitikaga ja on nendega nõus.

ÜLDTINGIMUSED

Ostja on kohustatud tutvuma Siinon siinon.ee kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga

SiinOn OÜ on õigustatud ühepoolselt käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.siinon.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.siinon.ee

Ostjal on õigus Lepingust taganeda või kaup vahetada käesolevates Müügitingimustes sätestatud korras.

Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerivad SiinOn vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid

HINNAKIRI JA TASUMINE

Kõik SiinOn veebilehel müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostja poolt ostetud kaupade hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimusel, vastavalt valitud tarneviisile.

Ostu eest saab turvaliselt tasuda pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Citadele)

Tasumine Eesti pangalinkidega toimub turvalises maksekeskkonnas, mida vahendab Montonio Finance OÜ. SiinOn veebipoel puudub ligipääs Teie panga andmetele.

KAUBA KVALITEET JA KASUTAMISSOBIVUS

Kaupa sobib kasutada selleks, milleks vastavat liiki kaupu tavaliselt kasutatakse.

Müüdava kauba põhilised omadused on märgitud iga kauba juures olevasse toote kirjeldusse.

Kaupade pildid on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks ja on vaid näitlikud. Originaaltoodete värvid, kirjed, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja / või muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, palume juhinduda tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega. Ostjal soovitatakse läbi lugeda tootekirjeldus.

Müüja ei vastuta selle eest, et siinon.ee veebilehel müüdavad kaubad võivad oma suuruselt, vormilt, värvilt või teistelt parameetritelt mitte vastata kauba reaalsele suurusele, vormile, värvile või teistele parameetritele seoses Ostja kasutatava kuvari omaduste või teiste tehniliste põhjustega, mis ei sõltu Müüja tahtest.

Kaup vastab Lepingu tingimustele, kui kaup vastab Müüja poolt esitatud kirjeldustele ja omab selliseid omadusi nagu Müüja on kaupa reklaaminud siinon.ee veebilehel.
Kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mida Müüja saab põhjendatult loota eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu alusel.

KAUPADE KÄTTETOIMETAMINE

Peale Lepingu jõustumist vastavalt Müügitingimustele, toimetatakse kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud Omniva pakiautomaati.

Tellitud Kaubale tuleb järele minna postiteenuse osutaja määratud tähtaja jooksul, kui postiteenuse osutaja on teavitanud Ostjat e-posti teel või SMS sõnumiga sellest, et kaubale võib järele minna

Siinon e-pood müüb kaupu valdavalt otse tootja laost.

Kauba kättetoimetamise eeldatav aeg on 15-23 tööpäeva

Kaubad mille kättetoimetamise eeldatav aeg on 2-5 tööpäeva on märgistatud eraldi kirjega „Kiire tarne“

Kinnitades need Müügitingimused, nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib toodete kohaletoimetamine hilineda ettenägematutel ja Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel.

Kui Müüja ei toimeta Kaupa kohale kauba tellimuses määratud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba üleandmise uues tähtajas, võib Ostja kasutada Müügitingimustes sätestatud õigust Lepingust taganeda.

Kaupade juhusliku hävimise või nende kahjustumise risk läheb Ostjale üle alates hetkest, mil kaup antakse üle Ostjale.

OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisan ostukorvi”. Ostukorvi lisamine ei kohusta teid ostma

Ostja saab muuta ostukorvis olevate toodete kogust, lisada uusi või neid vajadusel ostukorvist eemaldada. Ostukorvi lisamisega kaupa ei broneerita, kuni tellimuse kinnitamiseni on kaup saadaval ka teistele samal ajal veebilehel ostlevatele Klientidele.

Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka”. Teid suunatakse tarne ja makseviisi valiku ning tellimuse kinnituse leheküljele.

Olge Ostja andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohale toimetamine.

Kui tarnemeetod ja aadress on sisestatud, ja tellimus tasutud, näeb Ostja rubriigis Tellimuste ajalugu ja arvet tellimuse eest.

Kui olete tellimuse eest maksnud, saadame teie e-mailile kinnituse koos tellimuse sisuga.

Tellimusi käsitleme tööpäevadel 9:00-17:00

ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA JA KAUPADE TAGASTAMINE

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on tarbijast Ostjal õigus taganeda lepingust 14-päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik/ettevõte.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

Ostjal on õigus kogu ostuhinna tagastamisele üksnes juhul, kui Ostja on enne Lepingust taganemist kasutanud kaupa üksnes viisil, mis on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks Ostjal tavapäraselt teha tavapoes.

Kui Ostja on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, sõltumata oma süüst või vabandatavusest. Sama kehtib juhul, kui Ostja on kaupa kahjustanud või hävitanud. Nimetatud juhtudel on Müüjal õigus tasaarvestada Ostja nõudega summa, mis vastab kauba parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule

Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav kaup olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente

Kauba tagastamise või kauba vahetamise postikulud kannab ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või defektiga kaup.

Kui Ostja kasutab Lepingust taganemise õigust, tagastatakse raha talle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist tingimusel, et tagastatud Kaup on Müüjani jõudnud ning vastab tagastamise tingimustele. Raha tagastatakse Ostja pangakontole.

Kui Ostja taganeb Lepingust enne, kui kaup talle tarnitakse, peab Ostja teavitama sellest e-kirja teel aadressil e-pood@siinon.ee või telefoni teel +372 50 46 497

Müüjal (siinon.ee) on õigus Ostjaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui tellitud kaup puudub tootja laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada, teatades sellest Ostjat viivitamatult ja tagastades Ostjale kauba eest tasutud summa koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevatele Müügitingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Müüja vastutus on piiratud Ostjale tekitatud otsese varalise kahjuga. SiinOn (siinon.ee) ei kompenseeri Ostjale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

Müüja ja Ostja vaheline kommunikatsioon, mis on seotud kaupade soetamisega siinon.ee veebilehel, toimub ainult veebilehel nimetatud kontaktandmeid kasutades. Müüja tuginedes käesolevate Müügitingimuste ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab kõik teated Ostjale kauba tellimise ajal Ostja poolt nimetatud e-posti aadressil või SMS sõnumiga tema nimetatud kontakttelefonil.

Kõik Müüja ja Ostja vahelised vaidlused, mis tekivad seoses Müügitingimuste või Lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 14 kalendripäeva jooksul ja Ostja ei nõustu Müüja vastusega Ostja kirjalikule pretensioonile, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) oma kaebuse seoses Müüjalt SiinOn (siinon.ee) ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon